29.4.12

Επίσκεψη στο κέντρο βιολογικού καθαρισμού Νάουσας

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ (Δεκέμβριος 2010)

  Επισκεφθήκαμε το χώρο, είδαμε τις εγκαταστάσεις, μάθαμε τη διαδικασία με την οποία το νερό μπορεί να καθαρίσει με βιολογικές μεθόδους χωρίς τη χρήση χημικών.